Informacje

Dla Uczniów

Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Sochaczewie szkolą uczniów w następujących zawodach:

 1. Fryzjer
 2. Piekarz
 3. Cukiernik
 4. Mechanik pojazdów samochodowych
 5. Blacharz samochodowy
 6. Lakiernik samochodowy
 7. Krawiec
 8. Murarz
 9. Elektryk
 10. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 11. Monter sieci i instalacji sanitarnych

Praktyki zawodowe


W celu podpisania umowy z pracodawcą rzemieślnikiem należy złożyć następujące dokumenty:

 1. 2 x ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. PESEL ucznia.
 3. Zaświadczenie ze szkoły branżowej o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej w danym zawodzie.
 4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o treści – „uczeń zdrowy”, „może uczyć się praktycznej nauki zawodu”
 5. Rodzic z dowodem osobistym oraz uczeń w celu podpisania umowy.

Jeżeli uczeń ma pytania dotyczące dokumentów lub praktyk każdorazowo zgłasza się do Cechu.

W celu uzyskania informacji o możliwości odbycia  praktycznej nauki zawodu w wybranym przez ucznia zawodzie zapraszamy do biura Cechu Rzemiosł Różnych, które mieści się w przy ulicy Żeromskiego 8 w Sochaczewie. Wtedy kandydat uzyska wszelkie szczegółowe informacje dotyczące nauki zawodu w wybranym zawodzie.

Jeżeli kandydat wybierze już zawód i przyszłego pracodawcę, wtedy ponownie zgłasza się do Cechu w celu dopełnienia formalności z dokumentacją.

Egzamin czeladniczy


Uczeń szkoły branżowej, który odbywa praktyczną naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym kończy naukę zawodu Egzaminem Czeladniczym, do którego przystępuje. Większość egzaminów odbywa się w Sochaczewie, niektóre egzaminy odbywają się w innych miastach.

Dokumenty potrzebne do złożenia przed przystąpieniem do egzaminu czeladniczego:

 1. Ksero świadectwa ukończenia szkoły.
 2. Dowód osobisty do wglądu.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu lub świadectwo pracy.
 4. Ksero umowy.
 5. Jedna fotografia 37×52 mm
 6. Ksero dowodu wpłaty opłaty za egzamin (wpłata dokonywana jest na konto Izby Rzemieślniczej w Łodzi).