O cechu


Już od początku powstania Sochaczewa, nie brakowało w tym mieście sukienników, kupców i rzemieślników. W 1521 roku w Sochaczewie działały 22 bractwa cechowe. Zanotowano 211 rzemieślników w 13 specjalnościach, min. sukiennicy, ślusarze, kowale, czapnicy, złotnicy, piekarze, miecznicy, Krawce, zduni czy piwowarowie.

Po pierwszej wojnie światowej miasto Sochaczew i rzemiosło zaczęło się rozbudowywać, a w 1917 roku powstał pierwszy Cech szewców z własnym sztandarem. W 1924 roku utworzono Cech wędliniarski. Następnie powstały Cechy: metalowy, murarski, a w 1939 roku Cech piekarzy.

Po II wojnie światowej, pomimo różnych trudności związanych ze zniszczeniami wojennymi, następował duży rozwój Rzemiosła. Powstały nowe zawody, inne upadały. Związane to było z sytuacją gospodarczą kraju.

W 1966 roku rzemieślnicy wybudowali budynek Rzemiosła, czyli DOM RZEMIOSŁA, przy ulicy Żeromskiego 8, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Cech Rzemiosł posiadał wtedy ponad 800 członków, głównie fryzjerzy, golarze, piekarze, kowale, krawcy, ślusarze, mechanicy i cukiernicy.

Obecnie w Cechu zrzeszonych jest ponad 50 rzemieślników w różnych zawodach, głównie fryzjerzy, mechanicy i elektromechanicy samochodowi, piekarze, cukiernicy, murarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, elektrycy, krawcy.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Sochaczewie

 1. Violetta Gzik – Janiak – Starszy Cechu
 2. Dorota Lewandowska – Podstarszy Cechu
 3. Przemysław Gaik – Podstarszy Cechu
 4. Katarzyna Gołębiowska – Sekretarz Cechu
 5. Magdalena Ciurzyńska – Skarbnik Cechu
 6. Kobierecka Iwona – Członek Zarządu

Czym się zajmujemy i kogo zrzeszamy?


Sochaczewski Cech Rzemiosł Różnych  powstał  w 1908 roku. Zrzesza Rzemieślników w różnych zawodach rzemieślniczych.

Rzemieślnicy, którzy są zrzeszeni w Cechu zajmują się szkoleniem uczniów w następujących zawodach:

 1. Fryzjer
 2. Piekarz
 3. Cukiernik
 4. Mechanik pojazdów samochodowych
 5. Blacharz samochodowy
 6. Lakiernik samochodowy
 7. Krawiec
 8. Murarz
 9. Elektryk
 10. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 11. Monter sieci i instalacji sanitarnych

Komisje egazaminacyjne


Cech Rzemiosł Różnych w Sochaczewie posiada Komisje Egzaminacyjne dla rzemiosł:

 1. Cukiernik
 2. Fryzjer
 3. Mechanik pojazdów samochodowych
 4. Blacharz samochodowy

Sochaczewski Cech organizuje również egzaminy w pozostałych zawodach rzemieślniczych (np.: piekarz, krawiec, elektromechanik, lakiernik, elektryk, murarz, itd.).