Zmarł wieloletni Prezes Cechu


28 grudnia 2020

Pragniemy poinformować, iż zmarł wieloletni Prezes Cechu

Rzemiosł Różnych w Sochaczewie

Ś.P.
Witolda Antuszewicza

Prezes Zarządu, Zarząd, Pracownicy Cechu, Koleżanki i

Koledzy Rzemieślnicy

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Pogrążonej w smutku Rodzinie
z powodu śmierci
Ś.P.
Witolda Antuszewicza

Wieloletniego Prezesa Cechu Rzemiosł Różnych

w Sochaczewie
składają:

Prezes Zarządu, Zarząd, Pracownicy Cechu, Koleżanki i

Koledzy Rzemieślnicy